Materijali za zavarivanje

Veliki izbor materijala za zavarivanje

Elektrode

- Nelegirani i niskolegirani čelici
- Srednjelegirani i sitnozrni čelici
- Viskolegirani čelici
- Aluminijum i legure aluminijuma
- Bakar i legure bakra
- Legure kobalta
- Nikal i niklove legure
- Sivi liv
- Tvrdo navarivanje

Punjene žice

- Nelegirani i niskolegirani čelici
- Srednjelegirani i sitnozrni čelici
- Viskolegirani čelici
- Aluminijum i legure aluminijuma
- Legure kobalta
- Nikal i niklove legure
- Sivi liv
- Tvrdo navarivanje

Žice za zavarivanje MIG/MAG postupkom

- Nelegirani i niskolegirani čelici
- Srednjelegirani i sitnozrni čelici
- Viskolegirani čelici
- Aluminijum i legure aluminijuma
- Bakar i legure bakra
- Legure kobalta
- Nikal i niklove legure
- Sivi liv
- Tvrdo navarivanje

Žice za zavarivanje TIG postupkom

- Nelegirani i niskolegirani čelici
- Srednjelegirani i sitnozrni čelici
- Viskolegirani čelici
- Aluminijum i legure
- Bakar i legure bakra
- Legure kobalta
- Nikal i niklove legure
- Sivi liv
- Tvrdo navarivanje

Žice za zavarivanje pod praškom i praškovi

- Nelegirani i niskolegirani čelici
- Srednjelegirani i sitnozrni čelici
- Viskolegirani čelici
- Aluminijum i legure aluminijuma
- Bakar i legure bakra
- Legure kobalta
- Nikal i niklove legure
- Sivi liv
- Tvrdo navarivanje

Materijali za lemljenje

- Materijali za tvrdo lemljenje na bazi Ag
- Materijali za tvrdo lemljenje na bazi Cu
- Materijali za meko lemljenje

ELIMP d.o.o. MM

BRENDOVI

 • BAKER HUGHES a GE company
 • BOHLER
 • ESAB
 • CARBOWELD
 • INE
 • SELECTARC
 • HOBART
 • ELGA
 • MILLER
 • NEDERMAN

Naši saradnici

 • Beogradske elektrane
 • JP EPS
 • Fabrika
 • Preduzeće
 • Beogradske elektrane
 • JP EPS
 • Fabrika
 • Preduzeće