ODIMLJAVANJE

NEDERMAN ponuda

FilterBox

Uređaj za izvlačenje dima i prašine

Pogledaj više

FilterCart

Mobilna jedinica namenjena za lako ili srednje zahtevno odimljavanje

Pogledaj više

Fume Eliminator

Prenosivi uređaj za skupljanje dima

Pogledaj više

Wallcart Modular Filter System

Modularni sistemi za filtriranje

Pogledaj više

Extraction Arms

Ruke/vodovi za odimljavanje

Pogledaj više

Stacionarni / centralizovani sistemi

Kompletan, integrisan filter za celu radionicu ili postrojenje.

Pogledaj više

ELIMP d.o.o. MM

BRENDOVI

 • BAKER HUGHES a GE company
 • BOHLER
 • ESAB
 • CARBOWELD
 • INE
 • SELECTARC
 • HOBART
 • ELGA
 • MILLER
 • NEDERMAN

Naši saradnici

 • Beogradske elektrane
 • JP EPS
 • Fabrika
 • Preduzeće
 • Beogradske elektrane
 • JP EPS
 • Fabrika
 • Preduzeće